مطابق با برنامه قبلی اعلام شده از سوی سازمان جهانی ICANN و شرکت Verisign مبنی بر افزایش تدریجی قیمت برخی دامین‌ها از جمله دامین com.، از ابتدای ماه سپتامبر ۲۰۲۲ برابر ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ قیمت برخی دامین‌ها حدود ۷% افزایش یافت.


۱۰ شهریور ۱۴۰۱« برگشت