یافتن کالاها و سرویسها

فضای دیسک
تبادل حجم ماهانه
ایمیل
ساب دامین
FTP
PHP
MySQL

هاست 100 مگ لینوکس
60,000 تومان سالانه
100 مگ
10 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
هاست 200 مگ لینوکس
100,000 تومان سالانه
200 مگ
15 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
هاست 500 مگ لینوکس
200,000 تومان سالانه
500 مگ
20 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
هاست 1000 مگ لینوکس
360,000 تومان سالانه
1000 مگ
30 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
فضای دیسک
تبادل حجم ماهانه
ایمیل
ساب دامین
FTP
PHP
MySQL

هاست 2000 مگ لینوکس
600,000 تومان سالانه
2000 مگ
50 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
هاست 5000 مگ لینوکس
850,000 تومان سالانه
5000 مگ
90 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
هاست 10000 مگ لینوکس
1,200,000 تومان سالانه
10000 مگ
160 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله