یافتن کالاها و سرویسها


سی‌پنل
100,000 تومان ماهانه + 700,000 تومان هزینه تنظیم

دایرکت‌ادمین
100,000 تومان ماهانه

پلسک
200,000 تومان ماهانه

کلودلینوکس
200,000 تومان ماهانه + 700,000 تومان هزینه تنظیم