یافتن کالاها و سرویسها

فضای دیسک
تبادل حجم ماهانه
ایمیل
ساب دامین
FTP
ASP
MSSQL

هاست 100 مگ ویندوز
72,000 تومان سالانه
100 مگ
10 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
هاست 200 مگ ویندوز
120,000 تومان سالانه
200 مگ
15 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
هاست 500 مگ ویندوز
240,000 تومان سالانه
500 مگ
20 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
هاست 1000 مگ ویندوز
432,000 تومان سالانه
1000 مگ
30 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
فضای دیسک
تبادل حجم ماهانه
ایمیل
ساب دامین
FTP
ASP
MSSQL

هاست 2000 مگ ویندوز
720,000 تومان سالانه
2000 مگ
50 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
هاست 5000 مگ ویندوز
1,020,000 تومان سالانه
5000 مگ
90 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله