یافتن کالاها و سرویسها

فضای دیسک
پهنای‌باند
ساب دامین
اکانت FTP
پارک دامین
Add-on دامین
کنترل پنل
بک‌آپ
گزارش‌آماری
بانک‌اطلاعاتی
ایمیل
PHP

پکیج DL-A
10,000 تومان ماهانه
5 گیگ
150 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
بله
پکیج DL-B
14,000 تومان ماهانه
10 گیگ
300 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
بله
پکیج DL-C
26,000 تومان ماهانه
20 گیگ
600 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
بله
پکیج DL-D
61,000 تومان ماهانه
50 گیگ
1500 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
بله
فضای دیسک
پهنای‌باند
ساب دامین
اکانت FTP
پارک دامین
Add-on دامین
کنترل پنل
بک‌آپ
گزارش‌آماری
بانک‌اطلاعاتی
ایمیل
PHP

پکیج DL-E
84,000 تومان ماهانه
70 گیگ
2000 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
بله
پکیج DL-F
119,000 تومان ماهانه
100 گیگ
3000 گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
بله